Przejdź do głównej zawartości

Posty

My & Momu

Najnowsze posty

Praca / kariera / praktyki / staż

www.foundation.org.pl
* Praca stała oraz dodatkowa /status studenta/
- Koordynator doradców ds. sprzedażny nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym.
- Doradca ds. inwestycyjnych.


* Manager Fundacji. Zarządzanie działami Fundacji w oparciu o Kontrakt Managerski.

* Poszukujemy koordynatorów do działu promującego artystów Fundacji.
Zadania:
opracowywanie strategii rozwoju działu,
pozyskiwanie nowych powierzchni ekspozycyjnych, 
przygotowywanie eventów, 
dobór nowych artystów,
ustalanie cen prac, prowizji dla twórców,
wdrażamy, na początkowym etapie służymy szkoleniem/wsparciem.
* Zapraszamy do odbycia praktyk i stażu w działach;
- Social Media, zarządzanie profilami społecznościowymi Fundacji,
- Dział lingwistyczny, tłumaczenia, współpraca międzynarodowa.
- Dział prawny, 
- Krytyka sztuki, historyków i teoretyków sztuki,
- Redakcja tekstów.
- Public relations.
- Reportaż foto-video.ARTYŚCI FUNDACJI
Zapraszamy do współpracy twórców Oferujemy wystawy w galeriach i miejscach publicznych o charakterze komercyj…

Miasta partnerskie

Miasta Partnerskie. Partnerstwo miast to jedna z najbardziej popularnych i efektywnych form nawiązywania stosunków międzynarodowych. Ponadpaństwowa współpraca samorządów pozwala budować́ ciągłe i długotrwałe relacje, oparte na przyjaźni, zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Partnerstwo miast umożliwia podjęcie międzynarodowej współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej czy turystycznej i jest doskonałą okazją do promocji całych regionów. Dziesięciolecia doświadczeń́ i sukcesów miast partnerskich na całym świecie są dowodem na to, że korzyści płynące z takiego porozumienia są nieocenione. Beneficjentami takiej współpracy są lokalne społeczności, przedsiębiorcy, uczniowie i studenci, jak również funkcjonariusze państwowi, twórcy oraz artyści. Fundacja International Institute of Art and Business Poland East Baleares zajmuje się kompleksowym działaniem na rzecz zbliżenia pomiędzy krajami i narodami. Swoją działalność skupiamy przede wszystkim na kojarzeniu miast partnerskich w Polsc…

Artyści Fundacji / our artist

www.foundation.org.pl
Od momentu powstania Fundacji aktywnie wspieramy twórców. Liczne inicjatywy w kraju i zagranicą; ekspozycje zbiorowe jak i indywidualne wspierają promocję polskiej sztuki jak również wpływają na wartość nazwisk poszczególnych reprezentowanych przez Fundację jednostek. Działając aktywnie na rynku sztuki nie zapominamy o artystach młodych oraz młodzieży. Do twórców reprezentowanych w ramach licznych działań promocyjnych  Fundacji International Institute of Art and Business Poland East Baleares należą m.in.:

Daniel Norbert Jankowski, Monika Renata Banaszek,  Sławomir Łuczyński, Robert Dzwonkowski, Witold Fiedziuk,  Jakub Werfel, Juliusz Zieliński, Aleksandra Kostrzycka.

Monika Renata Banaszek
Daniel Norbert Jankowski

Robert Dzwonkowski

Witold Fiedziuk Jakub Werfel Sławomir Łuczyński

Julia Zabrocka malarstwo, rysunek
Piotr Czubowicz
Wydarzenia
MOMU- Warszawa, Wierzbowa 9/11

Sobre nosotros

Servicios profesionales para relaciones económicas y comerciales de manera efectiva, la consultoría polaca dedicada a asesoramiento de empresas hispanohablantes,  en relación con el potencial del mercado polaco.
La cooperación mutua con los despachos colectivos de notarios, despachos de notarios, abogados, escuelas superiores, unidades de administración local. Años de experiencia y referencias garantizarán el crecimiento y progreso mis servicios y apoyo. Desde el año 1998. Como  fundador y miembro del consejo de la Asociación Sociocultural" Pro Polonia " cooperación activa con España. En distintos niveles de cooperación:   - Social - dentro de una serie de acuerdos de cooperación que representan las unidades de la administración local de la polaca,   - Económico - asociar a los agentes económicos y la activación de los negocios,   -  Cultural y educativo - en el marco de acuerdos de cooperación con las universidades y académicos seleccionados de promoción.  Feria de Zaragoza. …

Cele Fundacji

Od momentu założenia Fundacji główną ideą jej  działalności jest budowanie więzi międzynarodowych w oparciu o akceptację odrębności kulturowej.
Założenia Fundacji: Popularyzacja nauki języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania w tym celu środowiska informatycznego. Upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce. Popularyzacja kultury i sztuki na arenie międzynarodowej. Popularyzacja oraz organizacja turystyki i wiedzy krajoznawczej w kraju i zagranicą. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów  w obszarze kultury światowej. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów  w obszarach środowisk edukacyjnych. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy naukowej, kulturalnej i gospodarczej na arenie KRAJOWEJ I międzynarodowej. Popularyzacja wiedzy o Polsce i Kulturze polskiej na świecie.Daniel Norbert Jankowski

Daniel Norbert Jankowski: działacz społeczny / twórca.

Na bazie wieloletniego członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze międzynarodowym w którym to od 1998 roku jako założyciel i członek zarządu - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego "Pro Polonia" aktywnie działałem w obszarach: -  społecznym - w ramach licznych porozumień o współpracę reprezentowałem jednostki  polskiej administracji samorządowej, - gospodarczym - kojarzenie podmiotów gospodarczych i aktywizacja biznesu, - kulturalno-edukacyjnym - w ramach porozumień o współpracę z uczelniami  wyższymi oraz wybranymi pracownikami naukowymi efektywna promocja w. wym. jednostek zagranicą. Maj 2001 r. - na zaproszenie ambasady Hiszpanii w Polsce udział w forum inwestycyjno-gospodarczym z udziałem króla Juana Carlosa, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, inwestorów z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Jako prezes Stowarzyszenia społeczno-kulturalnego "Pro Polonia" zapraszam przedstawicieli madryckiej Izby Gospodarczej…